1. Support
  2. Generelt
  3. Kom i gang med SmartDok (obligatorisk)

Oppretting av aktiviteter

Aktivitetslista lages i forkant av en administrator. Det er en predefinert liste med ulike typer arbeidsoppgaver som de ansatte kan velge fra når de skal føre timene sine. 

I ettertid kan dere også ta ut rapporter som viser hvor mye tid dere har brukt på de ulike arbeidsoppgavene, f.eks. rigg og drift fra start til slutt på et prosjekt.

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke aktivitet i timeregistreringen og at dere holder lista så enkel som mulig. Jo mer detaljert den er, jo vanskeligere vil det bli for ansatte å velge aktiviteter. 


Se hvordan man oppretter aktiviteter her
Se hjelpevideo her

aktiviteter eksempler

Eksempler på aktiviteter

Anleggsentreprenør
Rigg og drift
Rørlegging
Graving
Transport
Betongarbeid
Asfaltarbeid 
Sprenging/boring
Vintervedlikehold
Befaring
Prosjektledelse
Kjøring/reising 
Møter/kurs
Administrasjonsarbeid
Lager/verksted
HMS-arbeid

Eksempler på aktiviteter

Byggentreprenør
Rigg og drift
Betongarbeid
Isolering
Mur/pussearbeid
Tømrerarbeid innvendig
Tømrerarbeid utvendig
Montering dør/vindu
Befaring
Prosjektledelse
Kjøring/reising
Møter/kurs
Administrasjonsarbeid
Lager/verksted
Renhold/rydding
HMS-arbeid

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.