Oppdateringer fra MEF i skjemamal-biblioteket

Hvordan en går frem for å aktivere oppdateringer fra MEF i skjemamaler.

Med jevne mellomrom vil MEF oppdatere skjemamaler i biblioteket. Dersom den oppdaterte
skjemamalen ikke er tatt i bruk hos din bedrift (ikke bedriftstilpasset eller tatt i bruk i noen av
prosjektene deres) så vil dere ikke merke noe annet enn at den får et nytt versjonsnummer
og evt. en ny endringskommentar i skjemamal-biblioteket. Dersom dere imidlertid har tatt i
bruk den opprinnelige skjemamalen vil dere få et varsel om denne oppdateringen i form av
et gult ikon med utropstegn. Ved å klikke på dette ikonet får du opp følgende informasjon:

Du kan nå velge å forhåndsvise den nye versjonen før du tar stilling til om du vil bytte ut din
eksisterende versjon med den nye, eller om du vil beholde den du har. Dersom du trykker på
“Avbryt” vil du beholde den eksisterende. Det gule tegnet vil forbli i oversikten, slik at du når
som helst kan gjøre en ny vurdering av oppdateringen. Dersom du velger å benytte den nye
versjonen vil det gule ikonet forsvinne, og skjemamalen får oppdatert innhold,
kildebetegnelse og versjonsnummer.

På samme måte vil hvert prosjekt som har tatt i bruk den opprinnelige skjemamalen få
informasjon om oppdateringen, og muligheten til å ta stilling til om de vil oppdatere eller
beholde eksisterende skjemamal. Denne valgmuligheten gjelder individuelt per prosjekt, noe
som betyr at ett prosjekt kan velge å se bort ifra de foreslåtte oppdateringene og beholde
eksisterende skjemamal, mens et annet prosjekt kan velge å ta i bruk den oppdaterte.
Årsaken til denne valgmuligheten er at enkelte prosjekter kan ha en mye strengere
fremgangsmåte i forhold til oppdatering av skjemamaler/kvalitetsplan enn andre prosjekter.

Det er derfor viktig at man innad i bedriften har denne fleksibiliteten rundt oppdateringer, slik
at man kan ta avgjørelsen som passer best til prosjektets forutsetninger.

OBS: Dersom du har gjort store endringer (bedrifts- eller prosjekttilpasninger) på
skjemamalen, så kan det være lurere å bare tilføye de foreslåtte endringene på en
oppdatering av din eksisterende mal, fremfor å bytte den ut med den nye, foreslåtte
versjonen.

Hvordan du bedriftstilpasser en skjemamal kan du lese om her:
Hvordan bedriftstilpasse en skjemamal fra MEF

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.