Hvordan bedriftstilpasse en skjemamal fra MEF

Forklaring på hvordan du bedriftstilpasser en skjemamal fra MEF i SmartMEF

Dersom du har behov for å bedriftstilpasse en skjemamal fra MEF så kan du følge denne fremgangsmåten: 


1. Åpne skjemamal-biblioteket i SmartMEF

2. Velg skjemamalen som du ønsker å bedriftstilpasse 

3. Trykk på knappen “Lag bedriftsversjon” nederst i detaljpanelet, for å åpne skjemaet for redigering i skjemabyggeren

 

Bedriftstilpasse1


Alle endringer du gjør på skjemamalen vil lagres automatisk som et utkast til ny skjemamal, og kan enkelt finnes frem til dette ved å filtrere på utkast i statusfilteret øverst på skjemamal-siden.Du kan altså holde på med redigering av en skjemamal over en lengre periode, og publisere
den når alt er klart. For å publisere den ferdige skjemamalen klikker du enten på den gule
publiser-knappen ute i detaljpanelet på skjemamal-siden, eller den tilsvarende knappen inne i
skjemabyggeren.

 

Ditt navn kommer til å bli stående som godkjenner av den nye skjemamalen. Dersom det ikke er du som har mandatet til dette i din bedrift så avbryter du operasjonen og får rette vedkommende til å godkjenne og publisere skjemamalen.

Skjemamalen kommer nå til å publiseres med endret innhold, nytt versjonsnummer og ny
kilde. Dette vil fremkomme både i hovedvisningen og detaljpanelet.

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.