Mannskapsliste rapport

Rapport over alle inn/ut logginger fra digitale mannskapslister

Oversiktslisten gir deg mulighet til å se ønsket innhold, både over korte og lengre perioder. Listen vil bestandig vise dagens registreringer som standard.

Det er mulig å tilpasse rapporten ved å legge til eller fjerne kolonner, for å få ønsket oppsett.

Vi har gjort det mulig gruppere dataen i oversikten, og det er mulig å gjøre flere grupperinger samtidig på følgende innhold:

Navn
Etternavn
Firma
Organisasjonsnummer
Prosjekt
Dato

I tillegg kan man sortere ut enkelt prosjekt eller firma, ved å legge til en filtrering i søkefelt over tabellen.

Kort som er utløpt vil markers med rød trekant på linjene i oversikten🔺

 

Bygge lagret oppsett

Ettersom det når er mulig å spesialtilpasse rapporten, slik at en sitter igjen med en filtrert oversikt - er det mulig å lagre oppsett til senere.

Når rapporten ser ut slik du ønsker lagrer du oppsettet til venstre over tabellen, og du vil da ha en snarvei til denne neste gang.

Merk at Lagrede oppsett er personlige, og vil kun være synlig på din egen bruker.