1. Support
  2. Generelt
  3. Kom i gang med SmartDok (obligatorisk)

Opprette lønnsarter til fraværsregistrering

For at de ansatte skal få mulighet til å registrere fravær er administrator nødt til å opprette lønnsarter som er mulig å bruke via fraværsregistreringen.

Det er stort sett flere lønnsarter til fraværsregistreringen enn det er til timeregistrering.
De mest vanlige er gjerne slikt som "Egenmelding", "Sykemelding", "Ferie" osv.

Hvordan opprette lønnsarter til fravær?

Denne artikkelen forklarer hvordan man i praksis oppretter fraværslønnsarter.

Gjerne se eksempler i bildet nedenfor og opprett de lønnsarter på fravær som passer dere. 

lønnsarter til fraværsregistrering

Koder på lønnsarter mtp fileksport fra SmartDok til lønnssystem
Dersom dere skal ta ut en lønnsfil fra SmartDok via eksport så må kodene til alle lønnsarter stemme overens med lønnssystemet. Snakk med din regnskapsfører dersom du er usikker på hvilke koder du skal bruke. 

Lønnsarter som ikke genererer lønn
De lønnsartene som ikke skal generere noe lønn, sånn som "Ferie", "Permisjon u/lønn" osv, skal ikke merkes som "Eksport" og man behøver heller ingen kode på disse. Da ligger de kun i SmartDok for oversikten og for rapporteringen sin del i ettertid. 

 

For ytterlige spørsmål eller aktivering av fraværsregistrering i SmartDok kan du sende inn sak til vår supportavdeling.