Kom i gang med HMSREG

En kort beskrivelse av hvordan man kommer i gang med HMSreg

HMSREG er et informasjonssystem som er utviklet av Omega for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Registreringer utført i SmartDok via App, UE App eller Byggekortleser sendes til HMSREG for blant annet systematisk og risikobasert oppfølging og kontroll av leverandører gjennom integrasjon mot blant annet Enhetsregisteret, HMS-kort/byggekort.no og StartBANK.

For å komme i gang:

  • Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for å aktivere HMSreg i SmartDok.
  • Din bedrift må innhente et HMSREG-nummer fra HMSREG som fylles ut under prosjektdetaljer (Prosjekter/kunder -->Detaljer på spesifikt prosjekt)
    vrevrfef
  • Når en deretter klikker på "Koble til", sjekker API at det er et reelt nummer. Om OK endrer teksten på "koble til" knappen seg til "Koble fra".
  • Logg for eksporterte registreringer finnes under Firmainnstillinger --> SmartDok hendelseslogg.

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.