Kobling mellom status og SmartDok-byggekortleser

Informasjon for kunder som har aktivert opsjonen "Person status".

Det er ingen slik kobling. Byggekortleseren (med mobil innregistrering og egen UE-app) er den løsningen som tilfredsstiller lovkravene etter forskriftsendringen i Byggherreforskriften (§15 - Oversiktslister).

Å bruke status vil ikke gi en løsning som tilfredsstiller lovkravet. Status kan ha stor verdi hvis man f.eks vil ha en sikkerhet rundt at ansatte returnerer trygt hjem/tilbake etter alenejobber osv.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.