1. Support
  2. Timer
  3. Innstillinger timeregistrering

Timeføringsfrister

Informasjon om hvordan man kan endre antall dager i for- og etterkant ansatte kan registrere timer/fravær

I SmartDok er det mulig å sette frist for time/fraværsregistreringer.

  • Sett fristen for hvor mange dager etter faktisk utført arbeid en bruker kan registrere timer i SmartDok. 1 dag betyr at registreringen må gjøres dagen etter (før midnatt)
  • Sett grensen for hvor mange dager i forveien en timeregistrering kan gjøres. Du kan sette verdien til 0 dager hvis du ikke tillater registrering av fremtidig arbeid.
  • Sett fristen for hvor mange dager etter det faktiske fraværet en bruker kan registrere dette i SmartDok. 1 dag betyr at registreringen må gjøres dagen etter (før midnatt)
  • Sett grensen for hvor mange dager i forveien en fraværsregistrering kan gjøres. Hvis du vil la brukerne registrere ferie på forhånd, må du sette passende grense for dette (for eksempel 30 dager).

Administrator kan velge/redigere dette ved å gå til:

  • Firmainnstillinger --> Firmadetaljer --> Modulinnstillinger --> Timeføringsinnstillinger

timeføringsregler

  • Trykk deretter Lagre

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.