Inndelinger av grupper

Informasjon om hvordan man kan velge hvilke lønnsarter, tillegg, enhetstillegg, diett eller aktiviteter den ansatte kan registrere på.

I SmartDok er det en funksjon som heter Grupper her kan du opprette inndelinger for bestemte grupperinger av ansatte, f.eks. fastlønnede, timelønnede og innleide. Gruppefunksjonen gjør det mulig å bestemme hvilke lønnsarter, tillegg, enhetstillegg, dietter og aktiviteter som skal være tilgjengelig for de enkelte gruppene via timeregistreringen. På denne måte kan du unngå at fastlønnede f.eks. registrerer timer som timelønn eller at en gravemaskinfører registrerer et tillegg som kun er ment for tunnelarbeidere.

frkmfd

  • Gå inn på Firmainnstillinger --> Grupper
  • Opprett ønskede grupper ved å bruke Legg til-knappen øverst på siden. Du kan legge til så mange grupper du ønsker.
  • Brukere: Definer hvilke brukere som skal tilhøre valgte gruppe ved å flytte navnene over i listen til høyre.
  • Lønnsarter: Definer hvilke lønnsarter som skal tilhøre valgte gruppe. Som standard er alle lønnsarter valgt.
    Klikk bort avkryssingen i boksen "Inkluder alle lønnsarter i gruppen" for å definere nærmere. En lønnsart kan tilhøre flere grupper.
  • Gjenta samme prosedyre for Tillegg, Enhetstillegg, Diett og Aktiviteter. Trykk "Lagre" for å opprette gruppen med valgte tilpasninger.

Ansatte som har blitt opprettet i grupper vil nå få valgmuligheter i timeregistreringsbildet sitt tilsvarende gruppeinnstillingene. Dette gjelder både for registrering på web og app.

Dersom ditt firma eksporterer lønnsfil fra SmartDok til lønnsprogram kan du filtrere på ønsket gruppe under Timer --> Godkjenn timer --> Eksporter timer.


Her finner du hjelpevideo som viser hvordan man kommer i gang med inndeling av grupper.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.