Forskjellen på enhetstillegg og tillegg

En beskrivelse av hva enhetstillegg og tillegg er.

Tillegg

  • Et tillegg blir knyttet opp mot antall timer i selve timeregistreringen. Det vil si at dersom man gjør en timeregistrering, og krysser av på at man skal ha et tillegg, så vil man få tillegget like mange timer som timeregistreringen er.
Enhetstillegg
  • Et enhetstillegg er uavhengig av antall timer i timeregistreringen.
  • Enhetstillegget brukes dersom den ansatte skal skrive inn antallet timer han skal ha tillegget for selv. 

 

Se her for hvordan man oppretter tillegg/enhetstillegg.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.