Timeregistreringsforslag i SmartDok

Beskrivelse av SmartDoks timeregistreringsforslag for både firma og den ansatte.

Brukere av SmartDok kan velge å registrere timene basert på SmartDok's timeregistreringsforslag. For å kunne bruke dette må følgende kriterier være møtt.

Enten må: 

  • Brukerens timeregistreringsforslag inneholde minst en dag hvor "fra klokkeslett" OG " til klokkeslett" er satt.

Eller:

  • Bedriftens timeregistreringsforslag inneholde minst en dag hvor "fra klokkeslett" OG " til klokkeslett" er satt.

Ut fra dette kan SmartDok generere et forslag for alle dagene i uken.

 

Artikkel som beskriver hvordan timeregistreringsforslaget settes opp finner du her

 

Registreringspåminnelse / pushvarsel i app

For at man ikke skal glemme å føre timer i appen, så kan hver enkelt legge opp registreringspåminnelse. Trykk her for å lese mer om registreringspåminnelse.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.