1. Support
  2. Timmar
  3. Inställningar för tidregistrering

Signatur från uppdragsgivare

Information om vad den här funktionen gör och hur den fungerar.

Att aktivera signatur från uppdragsgivare innebär att aktivera en app-baserad funktion där medarbetare kan visa sina tidregistreringar för kundens kontaktperson samt få timmarna godkända och signerade direkt.

Denna åtgärd kommer att resultera i att kunden får ett kvitto på de godkända timmarna samtidigt som de godkända timmarna (inklusive signatur) visas i en separat rapport i webbversionen av SmartDok.

Registreringar undertecknade av uppdragsgivaren har inget att göra med den interna attesteringsprocessen i SmartDok, det kommer därför inte att kunna ses i "Godkänn timmar".
Arbetsledaren, projektadministratören samt administratören får tillgång till en ny rapport på webben under menyn: Rapporter --> Signatur från uppdragsgivare.

Funktionen är tillgänglig för alla våra kunder som har timmodulen och aktiveras enkelt av en administratör under Företagsinställningar --> Företagsinformation.

Titta på vår hjälpvideo om signatur från uppdragsgivare här