1. Support
  2. Timer
  3. Innstillinger timeregistrering

Signatur oppdragsgiver

Informasjon om hva denne funksjonen gjør og hvordan den fungerer.

Aktivering av signatur oppdragsgiver betyr at man aktiverer en app-basert funksjon der ansatte kan vise sine timeregistreringer til oppdragsgivers kontaktperson, og få timene godkjent og signert direkte.

Denne handlingen vil resultere i at oppdragsgiver mottar en kvittering for de godkjente timene, samtidig som de godkjente timene (inkludert signatur) vises i en egen rapport i web-versjonen av SmartDok.

Registreringer som er signert av oppdragsgiver har ingenting med den interne godkjenningsprosessen i SmartDok å gjøre, og det vil derfor ikke være mulig å se om registreringene er signert via "Godkjenn pr. ansatt" eller "Godkjenn pr. prosjekt". Imidlertid så får bas, prosjektadmin og administrator tilgang til en ny rapport på web under menypunktet Rapporter → Signatur oppdragsgiver

 

For mer informasjon benytt dette dokumentet 

 

Funksjonen er tilgjengelig for alle våre kunder som har timemodulen, og aktiveres enkelt av administrator. Komme i gang med denne funksjonen? Se her

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.