December 2022

Tack för detta år! 🎉

Vad är på gång? 👀

Just nu jobbar våra utvecklingsteam för fullt med att förbättra SmartDok. Vi har stora planer för både nya och förbättrade funktioner. Här är ett urval av projekt som vi jobbar på just nu och planerar att lansera under nästa år:

  • Hantering av leverantörsfakturor och bättre projektöversikt 💻
  • Större flexibilitet av roller och behörigheter 👷
  • Förenklad hantering av tidrapportering på dator och mobil ⏱️
  • Enklare och säkrare inloggningsalternativ 🔒

Önskar du bidra med ideér eller vill vara med och påverka hur SmartDok utvecklas får du gärna höra av dig till oss på support@smartdok.se

Ny version av Resursplaneraren 👍

Vi har lanserat en uppdaterad version av resursplaneraren med både nya och förbättrade funktioner.

Läs mer

Automatisk OB- & övertidshantering 😉

Nu kan du skapa regler för när OB-tillägg, jourtillägg och övertidsarbete ska gälla vid tidrapportering. Du kan välja vilket projekt, vilken grupp, vilka dagar, vilka klockslag samt efter hur många timmar ett tillägg ska gälla. Detta gör att den som rapporterar sin tid i SmartDok automatiskt får upp de tillägg som den har rätt till och inte behöver tänka på detta.

Läs mer

Rapportgenerator för timmar & maskiner 😊

I de nya rapporterna finns möjligheten att filtrera fram precis den information du vill få ut för att följa upp antal timmar per projekt, per användare, kostnader på projekt, kostnader per maskin och mycket mer.

Ny integration till Visma.net på plats 😀

Vi har lanserat en ny integration till Visma.net som innehåller många fler funktioner än tidigare. Nu kan du få över tidrapporter, tillägg, material och maskintimmar direkt till Visma.net som projekttransaktioner.

Läs mer

Skapa egna handböcker i SmartDok 📖

Vi har gjort det möjligt att skapa egna handböcker i vår KMA Pro-modul. Därmed kan du skapa både projekthandböcker och företagshandböcker med access från både Dokumentcentret och Projektmenyn.

Ny sida för formulärmallbibliotek 👍

I juni lanserade vi den nya sidan för formulärmallar som nu innehåller fler funktioner för filtrering och ger en bättre översikt. Det finns även en ny sida för formulärmallar i projektmenyn som ger projektledare en bättre översikt över vilka formulärmallar som är kopplade till projekten.

Läs mer

Populära artiklar från 2022 ✍️

Uppdaterad projektöversikt 😊

Vi har gjort ett antal ändringar i projektöversikten, något som förhoppningsvis kommer göra det enklare att navigera i projektlistan.

Ny integration till Sharepoint via Invo ✍️

Vi har ingått ett samarbete med Invo under 2022. Det innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder en standardintegration till Sharepoint.

Läs mer

Förbättrad Fortnox-integrationen 👨‍💻

Under 2022 har integrationen till Fortnox uppgraderats med ny och förbättrad funktionalitet. Du kan nu få över materialåtgång och maskintimmar till Fortnox som artiklar. Vi har även gjort det möjligt att få över fakturaunderlaget från SmartDok som pdf.bilaga i Fortnox för de kunder som önskar bifoga detta med fakturor till kund. Överföringshastigheten från SmartDok till Fortnox har ökat och kommer öka ytterligare framöver. på integrationen för att snabbare få över data från SmartDok till Fortnox. Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av integrationen eller de nya funktionerna som kommit sista tiden!

Läs mer

Övriga integrationer 😊

Utöver våra standardintegrationer så erbjuder vi även andra integrationslösningar till våra kunder genom vår integrationspartner Standout. Under året har vi hjälpt kunder med integrationer till exempelvis Hogia, Pyramid och Tamtron.

Ta gärna kontakt med oss om du Är ni intresserade av någon av de nämnda integrationerna eller är nyfiken på vilka möjligheter som finns gällande integrationer.

Läs mer