Visma.net Financial

Hvordan fungerer integrasjonen mellom SmartDok og Visma.net Financial?

Visma.net Financial integrasjonen i SmartDok gir mulighet til å synkronisere data mellom SmartDok og Visma.net Financial.


Dette henter integrasjonen fra Visma.net Financial:

  1. Prosjekter/underprosjekter
  2. Aktiviteter (oppgaver)

Dette synkroniseres fra SmartDok til Visma.net Financial:

  1. Timer på prosjekt
  2. Aktiviteter

Klikk her for å åpne veiledningen til oppsett

Tilgang til Visma.net Financial-integrasjonen er en betalende funksjon, om dere ikke har tilgang på denne, kontakt med vår salgsavdeling her.