Versjoner av skjemamaler i SmartMEF

Forklaring på hvordan vi lager versjoner av Skjemamaler i SmartMEFAlle skjemamalene i SmartMEF er bygd opp med samme tre-nivå versjoneringslogikk:

  • Det første nivået viser den opprinnelige versjonen fra MEF som skjemamalen er basert på.
  • Det andre nivået viser bedriftsnivå-versjonen, altså om MEF-malen har blitt bedriftstilpasset.
    En 0 her betyr at skjemamalen ikke er bedriftstilpasset.
  • Det tredje nivået indikerer hvilken versjon som er i bruk på gjeldende prosjekt.

En egendefinert skjemamal (ikke basert på MEF-mal) vil kun ha to nivå i versjonsnummeret.


Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.