Varsel ved endring av timeregistrering

En kort beskrivelse av hvordan varslinger ved endring av timeregistreringer fungerer.

Dersom en innsendt timeregistrering blir redigert (endring av dato, timetall, tillegg, pausetid osv.) så vil et pushvarsel sendes til brukeren som timeregistreringen tilhører. I dette pushvarselet vil det opplyses om hva som er endret. Varselet vil også inntreffe dersom det er lagt inn en adm. kommentar.

OBS: Pushvarslene grupperes i 15 minutters intervaller, slik at ikke brukeren mottar mange pushvarsler etter hverandre, dersom flere registreringer fra samme uke blir redigert innenfor et kort tidsrom. 

Alle timer som er redigert, får en "snakkeboble" knyttet til seg som beskriver hva som er endret.

Man kan ikke slette timer til en ansatt i SmartDok. Man kan kun slette egne timer. Dette er fordi en ansatt skal føle seg trygg på at ingen timer kan forsvinne etter at de er registrert. Løsningen er å gjøre om registreringen til en nullføring. 

Merk: Appvarsel må tillates på telefonen for at pushvarsel skal virke. Dette gjøres på forskjellige måter, avhengig av telefonens merke og modell. Som oftest finner man disse opsjonene under Innstillinger: Personvern / Sikkerhet og Varsler / Varslinger.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.