Tripletex

Hvordan fungerer integrasjonen mellom SmartDok og Tripletex?

Integrasjonen gjør det mulig å synkronisere grunndata fra Tripletex til SmartDok slik at man i hovedsak kun behøver å opprettholde oppdatert prosjektinformasjon i ett system. I tillegg er det mulig å overføre lønnsgrunnlag fra SmartDok til Tripletex, samt overføre eventuelle maskintimer og vareforbruk som ordrelinjer til Tripletex, slik at disse kan faktureres på prosjektet.


Hva inneholder grunndata-sykroniseringen?

 • Synkronisering av prosjekter fra Tripletex til SmartDok (prosjektnavn,
  prosjektnummer, beskrivelse, startdato, sluttdato, timepris, prosjektleders
  navn og kontaktinformasjon samt prosjektstatus)
 • Synkronisering av underprosjekter fra Tripletex til SmartDok
  (underprosjektnavn, underprosjektnummer, beskrivelse)
 • Internaktiviteter hentes fra Tripletex og legges inn som fraværslønnsarter i
  SmartDok
 • Listen over generelle prosjektaktiviteter synkroniseres fra Tripletex, og legges inn som aktiviteter i SmartDok (kode, navn og timesats)Hvordan settes integrasjonen opp?

Tilgang til Tripletex-integrasjonen er en betalende funksjon og om dere ikke har tilgang på denne, kan dere ta kontakt med vårsalgsavdeling her.

Deretter må en brukernøkkel for integrasjonen opprettes i Tripletex. Dette må gjøres i
tilknytning til din ansattprofil i Tripletex (eller en dedikert brukerprofil for
integrasjonsbruk).

Klikk her for å åpne veiledningen.