Strekkode/QR-kode på varer

Det finnes to veier for å knytte en QR/strekkode til vare i SmartDok. Den ene er å bruke vårt API, og den andre måten er ved å bruke filimport for varer. Begge metoder blir beskrevet under.

NB! Funksjonalitet for å scanne QR/strekkoder finnes per i dag kun på registrer vare på app.

 

Det man kan gjøre når man har knyttet en vare i SmartDok mot en QR/strekkode er å scanne koden til varen med kameraet i appen for å finne varen, isteden for å søke etter den. Da trenger man bare å fylle ut antall for å registrere vare. I vareoversikten som finnes på web så er det en kolonne som heter "Strekkode", i den vil du se en avhuking dersom varen har en strekkode eller QR-kode tilknyttet seg.

 

API

Dersom man har et ERP-system med et varelager/lagerstyringssystem så er det naturlig å ville bruke vårt API for å få QR/strekkoder inn i SmartDok, fordi disse kodene da allerede ligger registrert på på varen. Det som må gjøres da er at firmaet må ha opsjonen "API-tilgang" i SmartDok, dette medfører en ekstra kostnad . Ved å bruke vårt API må firmaet deretter sette opp en integrasjon mellom SmartDok, og ERP-systemet. Dokumentasjon på APIet finnes på api.smartdok.no. APIet kan brukes til å oppdatere eksisterende varer i SmartDok med QR/strekkode.
Integrasjon mellom SmartDok og ERP-system må bygges av en 3 part.

 

IMPORTFIL

Dersom strekkoder skal knyttes til varer uten bruk av API, så må disse importeres sammen med varen via en importfil (Lik oppsett som beskrevet ovenfor). Importen av varene utføres så av SmartDok Support.

 

HVORDAN GENERERE EN QR-KODE

Finn en gratis QR-kode generator på nett, for eksempel qr-kode.no, velg "Text" og skriv varenummeret inn i feltet. Trykk deretter på "Generate QR-kode". Deretter kan man laste ned QR-koden og skrive den ut. I importfila skriver du varenummeret inn i kolonnen for "strekkode" (kolonne 8). Det er viktig at det som står i kolonnen for strekkode er unikt, slik at man ikke har flere varer med samme info, da vil det ikke fungere å scanne. En importfil kan på nåværende tidspunkt ikke brukes til å oppdatere eksisterende varer i SmartDok. Om en vil ha QR/strekkoder inn på eksisterende varer i SmartDok så må varene deaktiveres, og deretter importeres på nytt.

 

HVORDAN GENERERE EN STREKKODE

Gjøres på akkurat samme måte som beskrevet for QR-koder, men du bruker en barcode-generator isteden (Finnes gratis på nett).

 

Det finnes også utvidelser til Chrome som gir deg mulighet til å generere både QR og strekkoder, for eksempel barcode generator.

 

DERSOM VAREN ALLEREDE HAR EN QR_KODE/STREKKODE

Scann koden med en scanner (ikke appen vår), og teksten du får opp legger du så inn i kolonnen for strekkode i importfilen.
 
 
Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon. 
 
For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.