SmartMEF

SmartMEF er det nye HMS- og kvalitetssystemet laget for MEF-medlemmer

Systemet gir deg tilgang på oppdaterte malbiblioteker for HMS/KS-relaterte dokumenter, rutiner og skjemamaler. I tillegg får du tilgang på annen relevant funksjonalitet i SmartDok, som f.eks: - Prosjektdokumentering ved hjelp av innsendte bilder og skjemaer 

- Avviksrapportering (HMS og kvalitet) 

- Sikker jobb-analyse 

- Forbedringsforslag og positive observasjoner 

- Håndbøker på firma- og prosjektnivå 

- Registrering av kompetanse 

Mer informasjon om SmartMEF finner du på vår hjemmeside Smartdok/SmartMEF


Om ønskelig kan denne funksjonaliteten kompletteres med andre moduler i SmartDok, som
f.eks. timeregistreringsmodul, varemodul og maskinmodul for å kunne registrere og
dokumentere alt arbeid som foregår på prosjektet. All denne informasjonen blir presentert på
en oversiktlig måte i prosjektmenyen i SmartDok. Du finner mer informasjon om alle
modulene i SmartDok på smartdok.no.

Har du noen spørsmål angående samarbeidet kan du kontakte vår salgsavdeling her