Skjemamal kan ikke publiseres

En kort beskrivelse av hva som kan være årsaken til hvorfor en skjemamal ikke kan publiseres

Det kan være to årsaker til at denne feilmeldingen kommer ved publisering av en skjemamal

rgrf

 1. Det er lagt til elementer i skjemamalen som er ufullstendige. Trykk OK på feilmeldingen, og se gjennom skjemamalen.
  Manglende felter vil bli markert med rød ramme (se bilde)

  dfr
 2. Det er lagt til elementer i skjema, som siden er fjernet. Av og til vil dette skape problemer ved publisering, dessverre. 

  Løsningen er: 
  Gå ut av skjemaet til HMS/KS --> Skjemamaler --> 
  Finn skjemaet du ikke fikk publisert --> Trykk Valg --> Publiser

  Skjemamalen skal nå være publisert.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.