Skjemamal-biblioteket i SmartMEF

En forklaring av oppsett i Skjemamal-biblioteket

Skjemamal-biblioteket er tilgjengelig for rollene administrator og prosjektadministrator via eget menypunkt i SmartMEF-menyen, og inneholder alle tilgjengelige skjemamaler fra MEF fordelt på kategoriene 01 Bedrift, 02 HMS og 03 KS Produksjon med tilhørende underkategorier.

Hensikten med dette biblioteket er å ha et sted der alle tilgjengelige skjemamaler kan sjekkes og administreres før de knyttes opp mot prosjekter. Det er også her man har tilgang
til å endre (bedriftstilpasse) MEF-skjemamalene via SmartDoks innebygde skjemabygger.
Visningen er bygd opp av følgende hovedkomponenter:

1. Lagrede oppsett: Her kan du lagre dine favorittoppsett (filtreringer og
innholdsoppsett) slik at du alltid har disse lett tilgjengelig.

2. Filter og søkefelt: Her kan du filtrere på kilde, kategori og tags for å finne frem til
ønsket skjemamal. Du kan også gjøre et fritekstsøk direkte i feltet.

3. Ny-knapp og valg: Trykk på ny-knappen for å opprette en helt ny egendefinert
skjemamal i skjemabyggeren (se mer om dette i pkt. 5.5). Via valg-knappen (den
med tre prikker) kan du bestemme hvilke kolonner som skal vises i hovedvisningen,
samt eksportere innholdet i hovedvisningen til PDF eller Excel.

4. Hovedvisning: Her vises alle skjemamalene med tilhørende informasjon (iht. valgt
kolonneoppsett). Trykk på en bestemt skjemamal for å få frem mer informasjon om
denne i et detaljpanel på høyre side.

5. Detaljpanelet: Her vises ytterligere informasjon om den valgte skjemamalen. Du kan
bl.a. se versjonsnummer og versjonshistorikk, tilknyttede tags samt hvilke prosjekter
som benytter skjemamalen.

6. Forhåndsvisning og ny bedriftsversjon: Dersom du vil se hvordan skjemamalen
ser ut kan du klikke på forhåndsvisningsknappen nederst i detaljpanelet. Du kan
også velge å lage en ny bedriftstilpasset versjon av skjemamalen via egen knapp her.

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.