1. Support
 2. HMS/KS
 3. Sikker jobbanalyse (SJA)

Sikker jobb-analyse (SJA)

Veiledning om SJA i SmartDok.

SJA er en systematisk gjennomgang og vurdering av farer i forkant av en aktivitet der
det kan oppstå farlige situasjoner. SJA skal gjennomføres i de tilfeller der man ikke har
standard arbeidsinstrukser for den type arbeid som skal gjennomføres.

 

Utfylling av SJA i SmartDok gir følgende fordeler:

 • Brukervennlig og logisk oppsett og løsning for både web, mobil og nettbrett.
 • Predefinerte valg i nedtrekkslister (hentet fra bransjemaler) gjøre utfyllingen
  enkel. I tillegg finnes det mulighet for egendefinert innhold via “Annet”-felt,
  dersom ingen av valgene i listen er dekkende.
 • Mulig å legge til et ubegrenset antall deltakere, både egne ansatte og eksterne.
 • Jobben brytes opp i deloppgaver som hver for seg analyseres med tanke på å
  holde risikoen under kontroll.
 • Appen gir en oppsummeringsfunksjon der deltakerne samlet kan lese gjennom
  den ferdige analysen før den signeres.
 • SJA signeres av deltakerne direkte på appen. Evt. nye deltakere kan enkelt
  legges til i ettertid.
 • All aktivitet dokumenteres i en oversiktlig logg.

For å kunne ta i bruk SJA i SmartDok må du sørge for at funksjonen er aktivert på ditt firma.

SJA-løsningen krever ikke noe ytterligere oppsett av administrator i firmaet før bruk.

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon. 

 


For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.