Sentral godkjenning

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

Sentral godkjenning:

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har god informasjon om hva som kreves for å få sentral godkjenning.
Det er også de som fører tilsyn med bedrifter som har fått sentral godkjenning for å se at de har et aktivt kvalitetssystem som følger byggherreforskriften.
 
Dette må du dokumentere i søknaden:
  • Vitnemål, fag-/svennebrev, mesterbrev eller annen dokumentasjon på utdanning
  • Referanseprosjekter som beskriver hvilke oppgaver foretaket har utført opp mot omsøkte godkjenningsmetoder
  • Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndighetsfordeling i foretaket
  • Arbeidskontrakter som viser bekreftelse på fast ansettelse av den faglige ledelsen i foretaket
  • Valgfri tilleggsinformasjon som dokumenterer at foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring
 
Her er aktuelle linker:
Dersom dere har fylt ut alle deler av HMS håndboken i HMS/KS Pro slik at den beskriver hvordan dere jobber med HMS og kvalitetssikring, så kan du benytte vår mal for systembekreftelse for å dekke dette kravet. Ta kontakt med oss her.
 
Du må bekrefte at foretaket oppfyller følgende:
  • Krav til helse, miljø og sikkerhet i internkontrollforskriften
  • Krav til kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen
Kvalitetssikring i henhold til byggherreforskriften kan f.eks legges inn i SJA-delen i HMS-håndboken.
Her kan du legge inn dine kvalitetsprosedyrer eller kopiere med deg en mal fra prosedyrer lenger opp i HMS-håndboka og fylle ut.
 
Vi har ikke noe firma å anbefale dersom du trenger mer hjelp i selve søkeprosessen, men vil anbefale deg å logge inn her og se litt på innsendingsportalen: