Redigere/deaktivere varekategori og varer i Vareproduksjons-modulen

En kort beskrivelse av hvordan man kan redigere varekategori og varer i modulen Vareproduksjon i SmartDok.

Redigere/deaktivere varekategorier

 • Gå til Vareproduksjon-->Varekategori
 • Trykk Rediger for å redigere varekategorien.
 • Trykk Deaktiver om det er ønskelig å deaktivere varekategorien. 
  OBS! Om man deaktiverer en varekategori med varer i, vil også varene deaktiveres

frefsww

 • Deretter trykk Lagre

  yhr

Redigere varer

 • Gå til Vareproduksjon--> Vareoversikt --> Se varer
  Her kan man redigere varenavn/nummer, pris, kategori, enhet og antall på lager
 • Husk å trykke Lagre

efre

Deaktivere varer

Det er ikke mulig å slette varer helt fra SmartDok, men du kan deaktivere varer ved å gå til:

 • Vareproduksjon --> Vareoversikt --> Se varer
 • Trykk Deaktiver på ønsket vare
 • Bekreft deaktivering for å lagre

 

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.