Rapport: Timeforbruk

En rapport som gir deg oversikt over timeforbruk, som kan filtreres slik at du får det utvalget som er relevant for deg.

 • Gå til Rapporter --> Timeforbruk

htgrfv

 • Vis:
  Faktisk forbruk: Her kan du spesifisere kriterier for timeforbruket.
  Kalkulert forbruk: Kalkulert timeforbruk vil vise deg alle arbeidsbeskrivelsene som er lagt inn slik at du før prosjektstart selv redigere forventet forbruk for dette prosjektet.
 • Faktisk forbruk:
  Velg periode: Velg tidsperiode du ønsker se på, evt. hele prosjektets (fra prosjektstart til nå) periode
  Type timer: Type timer reflekterer typene vi finner på timeregistreringens side, og kan f.eks være ordinære, avvikstimer, endring, regning o.l.
  Grupperingsnivå: Velg her hvordan du vil splitte opp totalsummen av timer. Timene blir da fordelt på f.eks arbeidsbeskrivelse, lønnsart o.l.

 

For de som har maskintimer vil disse også bli listet opp nederst på siden med maskinnavn og internnummer på kjøretøy.

   

  For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.