1. Support
  2. Generelt
  3. Kom i gang med SmartDok (obligatorisk)

Opprette overtid og tillegg

Dersom dine ansatte skal få mulighet til å registrere overtid og andre tillegg som kan påvirke lønnen deres, må du som administrator opprette tillegg.

Vær obs på at det er to måter å legge inn tillegg på i SmartDok, men vi anbefaler stort sett den som heter for enhetstillegg.

Hvordan opprette tillegg? (video)

 Denne artikkelen forklarer hvordan man i praksis oppretter tillegg,

 

overtid eksempler

I bildet nedenfor ser du hva som er forskjellen på tillegg og enhetstillegg i timeregistreringen. 

TILLEGG
Brukes dersom man helt uavhengig av tidspunkt og arbeidsoppgaver alltid skal ha en ekstra kompensasjon pr time, sånn f.eks. som et bastillegg. Dersom det bare er noen timer man skal ha ekstra lønn for, så må man da sende inn flere timeregistreringer og kan dermed ikke sende inn alt i samme timeregistrering. Det er det som dessverre kan være ulempen med bruk av tillegg slik vi har lagt opp vårt system. 

ENHETSTILLEGG (mest brukt)
Brukes dersom man skal føre overtidstillegg som 50 - og 100 %, smusstillegg eller f.eks. helgevakt. Da kan ansatte selv legge inn et tall på hvor mange tillegg man skal ha under en og samme timeregistrering. Altså at man slipper å splitte opp timeregistreringene sine, fordi noen timer skulle ha et tillegg og andre ikke. 

I dette tilfellet blir det som følgende registrert på en ansatt: 

11 timer med timelønn
11 timer med bastillegg
3 timer med overtidstillegg 50%

forskjellen på enhetstillegg og tillegg

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.