Oppdateringer fra MEF

Forklaring på hva som skjer når det kommer nye oppdateringer i dokumentbiblioteket fra MEF

Med jevne mellomrom vil MEF oppdatere dokumenter og rutiner i dokumentbiblioteket.
Dersom det oppdaterte dokumentet ikke er tatt i bruk hos din bedrift (ikke bedriftstilpasset
eller tatt i bruk i noen av prosjektene deres) så vil dere ikke merke noe annet enn at SmartMEF 
dokumentet får et nytt versjonsnummer og evt. en ny endringskommentar i dokumentbiblioteket.
Dersom dere imidlertid har tatt i bruk det opprinnelige dokumentet vil dere få et varsel om denne oppdateringen. Varselet vil dukke opp når dere åpner redigeringsmodus neste gang:


Ved å klikke på utropstegnet i hovedvisningen vil du få frem en sammenligningsvisning der
ditt eksisterende dokument vises til høyre, og den nye oppdateringen (med endringer
markert med grønt og rødt) vises til venstre.
Du kan da velge om du vil inkludere de foreslåtte endringene i din versjon av dokumentet, eller om du vil se bort fra de foreslåtte oppdateringene.


På samme måte vil hvert prosjekt som har tatt i bruk det opprinnelige dokumentet få
informasjon om oppdateringen, og muligheten til å ta stilling til om de vil oppdatere sitt
dokument eller ikke. Denne valgmuligheten gjelder individuelt per prosjekt, noe som betyr at
ett prosjekt kan velge å se bort ifra de foreslåtte oppdateringene og beholde det
eksisterende dokumentet, mens et annet prosjekt kan velge å ta i bruk det oppdaterte
dokumentet.

Årsaken til denne valgmuligheten er at enkelte prosjekter kan ha en mye strengere
fremgangsmåte i forhold til oppdatering av dokumenter/kvalitetsplan enn andre prosjekter.
Det er derfor viktig at man innad i bedriften har denne fleksibiliteten rundt oppdateringer, slik
at man kan ta avgjørelsen som passer best til prosjektets forutsetninger.

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.