Maskiner i timeregistrering

Kort informasjon om hvordan maskiner kan bli tilgjengelig i timeregistreringen.

Maskiner kan bli tilgjengelige i timeregistreringen ved å gjøre følgende: 

Nye maskiner:

  • Gå til Maskiner --> Ny maskin
  • Fyll ut nødvendig informasjon, og huk av for Vis i registreringer
  • Trykk Lagre

Eksisterende maskiner:

  • Gå til Maskiner --> Maskinoversikt
  • Trykk Rediger på maskinen det gjelder og endre ved å huk på for Vis i registreringer
  •  Trykk Lagre når du er ferdig

maskiner vises ikke i timereg

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.