Kvalitetsavvik innsyn og tilgang

Hvem kan se, behandle og lukke innsendte RUH i SmartDok.

Administrator: 

- Kan sende inn egne kvalitetsavvik
- Kan se, behandle, lukke og avvise ALLE kvalitetsavvik i firmaet. Samt gjenåpne lukkede kvalitetsavvik.
- Har tilgang til oppsettet til kvalitetsavvik

I app har de kun tilgang til egne innsendte kvalitetsavvik.

Prosjektadministrator og BAS:

- Kan sende inn egne kvalitetsavvik 
- Kan se alle innsendte kvalitetsavvik på prosjekter de har tilgang til under Tilgangskontroll
- Kan bli satt som firmaets HMS-leder, Prosjektet/Underprosjekts kvalitetsansvarlige og saksbehandler
 • Prosjektadministrator/bas som er valgt som firmaets kvalitetsleder vil få tilgang til det samme som en med rollen administrator
  - Tilgang til oppsettet til kvalitetsavvik 
  - Se, behandle, lukke og avvise alle kvalitetsavvik i firmaet. Samt gjenåpne lukkede kvalitetsavvik .
 • Prosjektadministrator/bas som Prosjektets kvalitetsansvarlige vil få tilgang til:
  - Redigere, behandle, lukke og gjenåpne innsendte kvalitetsavvik på prosjekter personen er valgt som prosjektets kvalitetsansvarlige
  - Andre kvalitetsavvik vil kun være tilgjengelig i lesemodus.
 • Prosjektadministrator/bas som underprosjektets kvalitetsansvarlige vil få tilgang til:
  - Redigere, behandle, lukke og gjenåpne innsendte kvalitetsavvik som er sendt inn på underprosjekt personen er valgt som underprosjektets HMS-ansvarlige

I app har de kun tilgang til egne innsendte kvalitetsavvik.

 

Bruker:

De med rollen bruker kan kun se sine egne innsendte kvalitetsavvik , både i app og på web.

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.