1. Support
  2. Lønn og regnskap
  3. Typiske feilmeldinger ved fileksport

Feilmeldingen "Feil antall lesbare kolonner" ved import av lønnsfil i Visma Lønn

Hva er årsaken til feilmeldingen "Feil antall lesbare kolonner" når du skal importere lønnsfil fra SmartDok i Visma Lønn?

Denne feilmeldingen kommer stor sett alltid av at filen har vært åpnet, før man importerer den i Visma.

Excel omformaterer en del kolonner, og Visma klarer derfor ikke å lese filen på riktig måte.

Vi anbefaler at dere henter ut en ny eksportfil fra SmartDok: 

  • Gå til  Timer --> Godkjenn timer, og velg "Eksporter timer" i den horisontale menyen.
  • Velg perioden du skal ha ut timer for, og kryss av på "Inkluder tidligere eksporterte timer".
  • Trykk "Oppdater", og scroll deg deretter helt ned på siden, under alle de ulike knappene til lønnssystemene, og kontroller at det er de riktige registreringene som ligger der.
  • Scroll deg deretter opp igjen og trykk på knappen "Visma lønn". Når filen er lastet ned på nytt, importerer du den nye filen i Visma - uten å åpne den først. 

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.