ISO-sertifisering

SmartDok har funksjoner og malverk for å utarbeide styringssystem som fyller kravene i mange ISO-standarder.

 

SmartDok kan benyttes som QMS system/Ledelsessystem for kvalitet for å dekke krav i ISO 9001 for eksempel. 
 
Uansett system så må det tilpasses til hver bedrift da ingen har helt like måter å jobbe på. Det er bedriftens bruk av ulike moduler og funksjoner i SmartDok som kan bidra til å fyller kravene i en standard, og ikke SmartDok som system alene.
 
For å bli ISO-sertifisert må man bygge opp et system som oppfyller krav beskrevet i standardene som må kjøpes hos Standard Norge.

  • ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet.
  • ISO 14001 Ledelsessystem for ytre miljø
  • ISO 45001 Ledelsessystem for arbeidsmiljø
Vi i SmartDok kan komme med tips om hvordan systemet kan brukes til å bygge styringssystem, men jobben må gjøres av hver enkelt bedrift.


Det er mulig å booke et veiledningsmøte med vår HMS-rådgiver for å få forklart hvordan dette kan gjøres. For pris og mer informasjon send inn henvendelse HER