Importer maskiner

Informasjon om hvordan man kan importere maskiner til SmartDok.

 • Gå til Maskiner --> Importer maskiner

 

Her kan du importere maskiner fra en csv fil. (semikolon separert fil). Fila må bestå av følgende 13 felter på hver rad. Felt 2 er obligatorisk, resten kan stå tomme. Maskiner uten internnummer vil automatisk bli tildelt internnummer 0

 • Felt 1: Internnr
 • Felt 2: Maskinnavn (kan ikke være tomt)
 • Felt 3: Beskrivelse
 • Felt 4: Reg nr
 • Felt 5: Serienr
 • Felt 6: Årsmodell
 • Felt 7: Km stand
 • Felt 8: Timetall
 • Felt 9: Timepris
 • Felt 10: Notat
 • Felt 11: Maskinkategori
 • Felt 12: Maskinkode
 • Felt 13: Vis i registrering (1 = Ja, 0 = Nei, standard = Ja)

Eksempelfil her

Eventuelle bilder og oppdatering av informasjon kan legges til i ettertid ved å velge 'Detaljer' for maskinen i maskinoversikt.

 

Velg fil og last opp!

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.