Importer brukere

Informasjon om hvordan man kan importere bruker til SmartDok.

  • Gå til Firmainnstillinger --> Importer brukere

 

Her kan du importere brukere fra en .csv-fil (semikolon separert fil).
Fila må bestå av følgende 6 felter på hver rad.

  • Felt 1: ansattnr (kan ikke være tomt)
  • Felt 2: fornavn (kan være tomt dersom etternavn ikke er tomt)
  • Felt 3: etternavn (kan være tomt dersom fornavn ikke er tomt)
  • Felt 4: mobilnr (dette blir brukernavnet, derfor kan denne ikke være tom)
  • Felt 5: e-postadresse (kan ikke være tomt)
  • Felt 6: eksternt ansattnr (kan være tomt)

    Eksempelfil her

NB! Brukere som importeres fra fil vil ha rollen 'bruker'. Dersom brukeren skal ha en annen rolle (f.eks 'bas') må dette endres etter import.

 

Velg fil og last opp!

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.