Import av varer og verktøy

Det er mulig å få en liste varer eller verktøy importert inn til SmartDok via en import-fil. Dette er noe våre medarbeidere må hjelpe dere med.

For ytterlige informasjon om hva slags type fil og hvordan den skal se ut, kan du sende inn sak til vår supportavdeling