Hva er et API?

Informasjon om hva et API er og hva fordelene med det er.

Hva er et API?

API (Application Programming Interface) er et programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner.

APIet sier noe om hvordan et system er bygget opp, og hva og hvordan du kan integrere en annen applikasjon til det. En annen måte å si det på er at et API et uttrykk for de kravene som andre systemer må oppfylle for å kunne kommunisere med et annet system.

Ta APIet til et ERP-system, for eksempel. En applikasjon som ønsker å legge seg på toppen av dette systemet, trenger ERP-systemet sitt API for å knytte seg sammen med det. 

 

Hva er fordelene med et API?

Fordelene med et API er at alternativene er både tidkrevende og tungvinte. Skal du få to systemer til å snakke sammen uten å bruke et API, må dataen punches inn helt manuelt. Et semi-automatisk alternativ er import av «flatfiler» (for eksempel Excel-filer).

Det siste er selvfølgelig bedre enn helmanuelt, men fremdeles er det mange muligheter for menneskelig feil. I tillegg må Excel-fila være riktig format for at det skal fungere. Her er flere fordeler:

  • Du slipper dobbeltarbeid når data utveksles mellom løsningene
  • Datakvaliteten blir bedre siden det ikke er mennesker som puncher dem
  • De ansatte blir mer produktive da systemet kan jobbe i bakgrunnen
  • Alle i verdikjeden bruker tjenester som er tilpasset målgruppen, for eksempel: Kunden bestiller fra den beste nettbutikken, varene blir plukket og sendt ved hjelp av den smarteste lagerløsningen, og alt av info rundt transaksjonen havner korrekt inn i regnskapssystemet
  • Større fleksibilitet fordi du enkelt kan koble av og på de ulike applikasjonene, etter hva som passer eller ikke passer for deg
  • Du slipper unna de store, kostbare IT-prosjektene hvor du enten må tilpasse systemer til å gjøre noe de ikke er designet for, eller bygge noe fra scratch

 

Link om SmartDok API her

 

(Kilde: https://www.visma.no/blogg/hva-er-api-sporsmal-og-svar/)