1. Support
  2. HMS/KS
  3. Forbedringsforslag og positive obervasjoner

Forbedringsforslag og positive observasjoner

Informasjon om Forbedringsforslag og positive observasjoner i SmartDok.

Som en del av standarden ISO:9001, bør et HMS-system ha en måte for ansatte å komme med forbedringsforslag til prosjektet/selskapet som er ansvarlig. Dette er en måte å inkludere de ansatte på og gi dem eierskap i prosessen.

Positive observasjoner er det motsatte av en uønsket hendelse (RUH), og det blir mer og mer fokus på dette blant entreprenørene. 
Det handler enkelt og greit om å rapportere inn positive observasjoner som vanligvis ikke rapporteres inn for å få et bedre helhetsbilde av prosjektet, ikke kun det negative.

Funksjonaliteten er tilgjengelig både på web og i app gjennom menyen Forbedringsforslag/positive observasjoner under HMS/KS.

Ansvaret for behandling av de innsendte forslagene og observasjonene er normalt gitt til kvalitetsansvarlig for prosjektet/firmaet, men alle som har rollen som bas eller høyere har tilgang til rapportene og kan dermed legge til endringer i status eller kommentar.

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.