Forbedringsforslag til SmartDok

Hvordan sende inn forslag/innspill på forbedringer i systemet

Vi i SmartDok er så heldig at vi har mange kunder som har et stort engasjement for å videreutvikle og forbedre SmartDok.

Alle innspill setter vi stor pris på, men vi er helt avhengig av å ha en strukturert saksflyt som hjelper oss med å effektivt samle oversikt over alle innkommende forbedringsforslag i vårt system.

En strukturert og systematisk vurdering av alle innspill vil gjøre det lettere for oss å ta de riktige valgene når vi planlegger fremtidig videreutvikling av SmartDok.


Du kan sende inn ditt forbedringsforslag via dette skjemaet.
Vi oppfordrer deg å forklare så godt du kan hva du opplever som vanskelig i vårt system. 

Hva skjer med innspill som sendes inn? 

Det er dessverre umulig for oss å realisere mer enn bare en liten del av alle forslag som kommer inn. Derfor kan vi ikke love at ditt gode innspill ender opp som en funksjon eller tilpasning i SmartDok, og vi kan heller ikke love deg en tilbakemelding på meldingen din. Dersom vi behøver mer informasjon vil vi ta kontakt.


Det vi KAN love er at vi bearbeider ditt bidrag systematisk opp mot andre innsendte forbedringsforslag for å forsøke å finne frem til hva som skal prioriteres fremover. Målet er å øke verdien av SmartDok for flest mulig av våre kunder i bygg- og anleggsbransjen!


Er du nysgjerrig på hva som jobbes med og hva om er lansert, kan du gå inn på vår produktutviklingsside.

Tusen takk til deg som sender inn forbedringsforslag til SmartDok, det vil hjelpe oss stort å få innsikt i alle behov slik at vi kan ta de rette valgene når vi videreutvikler vårt system 💛