1. Support
  2. Lønn og regnskap
  3. Typiske feilmeldinger ved fileksport

Feil i antall, sats og faktor i Visma Lønn

Denne artikkelen forklarer feilmeldingen; feil i antall, sats og faktor.

Dersom du får feilmelding om at både antall, sats og faktor må være utfylt på en eller flere ansatte ved import av lønnsgrunnlag i Visma Lønn, kommer dette som oftest av at de ansatte som nevnes ikke har sats - enten på den gitte lønnsarten som nevnes, eller en generell sats i Visma Lønn. Sats på lønnsart skal registreres i Visma Lønn. 

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.