Dokumentbiblioteket

En gjennomgang av hvordan dokumentbiblioteket fungerer.


Dokumentbiblioteket er tilgjengelig for administrator via eget menypunkt i
SmartMEF-menyen, og inneholder alle tilgjengelige dokumenter og rutiner fra MEF, fordelt på kategoriene 01 Bedrift, 02 HMS og 03 KS Produksjon med tilhørende underkategorier.
Her vil du også finne dine bedriftstilpassede dokumenter.

Hensikten med dette biblioteket er å ha et sted der alle tilgjengelige dokumenter og rutiner
fra MEF kan leses før de knyttes opp mot prosjekter. Det er også her man har tilgang til å
endre (bedriftstilpasse) disse dokumentene. Visningen er bygd opp av følgende
hovedkomponenter:

Filter: Her kan du filtrere innholdet i visningen basert på kilde, kategori og tags.
Dersom du f.eks. velger taggen “VA anlegg” vil alle dokumenter og rutiner som er
knyttet mot denne vises i innholdsfortegnelsen og hovedvisningen.

Søkefelt: Dersom du er ute etter å finne et dokument som omhandler et bestemt
emne, f.eks. “Avfallshåndtering” så kan du skrive søkeordet inne i dette feltet for å
umiddelbart se hvor i biblioteket avfallshåndtering nevnes. Klikk på ønsket treff i
søkefeltet for å bli navigert til riktig dokument. Søkeordet vil da være markert med
gult i visningen.Innholdsfortegnelse: Her ser du en sortert oversikt over alle de 400+ dokumentene
og rutinene i biblioteket. Utvalget i innholdsfortegnelsen vil endre seg basert på
filtreringer som gjøres. Du kan trykke på en linje i innholdsfortegnelsen for å hente
opp dette dokumentet i hovedvisningen.

Hovedvisning: Her ser du i utgangspunktet de tre hovedkategoriene 01 Bedrift, 02
HMS og 03 KS Produksjon. Klikk på en av disse for å utvide visningen til de
tilhørende underkategoriene. Ved å klikke på en underkategori får du opp tilhørende dokumenter og rutiner. Klikk på dokumentnavnet for å se innholdet i dokumentet.
Nederst i visningen vil du da kunne se eventuelle tags dokumentet er merket med.

Vis detaljer / Rediger: Ved behov for ytterligere informasjon om det valgte
dokumentet (f.eks. versjonshistorikk eller endringskommentarer) kan du trykke på
knappen “Vis detaljer” øverst til høyre. Dette åpner et detaljfelt på høyre side av
visningen. Dersom det er behov for å redigere (bedriftstilpasse) det valgte
dokumentet vil den gule rediger-knappen ta deg videre til tekstredigeringsmodus.

For ytterlige spørsmål ta kontakt med Support HER.