"Disponibel overtid" og "Disponibelt fravær" i TimeKonto

En forklaring om hvor mye overtid den ansatte kan opparbeide seg før man når firmaets begrensning på pluss- og minustimer på saldo.

 

Eksempel:

  • Firma A har en begrensning på 20 plusstimer og 10 minustimer på saldo på TimeKonto. 
  • Ansatt X har opparbeidet seg 5 timer til senere avspasering. Da vil "disponibel overtid" være 15 timer, og "disponibelt fravær" være 15 timer.
  • Ansatt Y har "lånt" 5 timer og har 5 minustimer. Da vil "disponibel overtid" være 25 timer, og "disponibelt fravær" være 5 timer.

Den regner altså ut hvor mye mer du kan opparbeide deg, eller avspasering du kan ta ut før du har nådd firmaets begrensning.

 

Har du ikke denne funksjonen/modulen?
Kontakt vår salgsavdeling eller ring 90 40 33 33 for mer informasjon.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.