Opprette nyhetssaker i Infotavle

En beskrivelse av hvordan nye artikler kan opprettes i SmartDoks infotavle

 • Gå til Meldinger/Info --> Infotavle
 • Trykk på Legg til ny for å opprette et nytt oppslag/nyhetssak på informasjonstavlen.
 • Legg først inn en tittel og ingress for saken. Disse to vil vises fremst på infotavlen.
  efrkjnfrdle
 • Innholdet som du legger inn i hovedrubrikken under vil bli synlig når en ansatt klikker på saken for å få mer informasjon.
  refwf
 • Legg inn bilder, linker, tabeller m.m inkluderes ved hjelp av knapperaden over.
  efrlje
 • Når du er ferdig med å opprette innholdet i saken så kan du velge hvordan, når og til hvem det skal publiseres via infotavlen

  euifhws

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.