Aktivere avsluttet bruker

En beskrivelse av hvordan man kan få gjenopprettet en bruker som er deaktivert/avsluttet.

Det er mulig å aktivere en bruker som er satt til avsluttet.

Dette gjør du ved å

  • Gå inn på Firmainnstillinger --> Brukeroversikt.
  • Endre status fra Aktiv til Avsluttet

frefss-1

  • Trykk på den aktuelle brukeren slik at utvidet informasjonsboks dukker opp på høyre side.
  • Endre status fra Avsluttet til Aktiv
  • edvvTrykk Lagre

Dersom brukeren skal logge seg inn igjen må du påse at brukernavnet er korrekt (telefonnummer). Dersom du bare skal ha historikk trenger du ikke å gjøre dette.

 

Hvis det blir en økning på antall lisenser vil systemet fange det opp, og det vil bli fakturert i henhold til gjeldende prisplan. 

rfffffffr

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.