April 2023

Vad har hänt sedan sist?

Ett smartare och enklare Dokumentcenter med inbyggd integration mot Microsoft 365

Med den nya, inbyggda integrationen till Microsoft 365 online i Dokumentcenter får du tillgång till onlineversionerna av Word, Excel och PowerPoint, och kan skapa, visa och redigera dokument direkt på alla nivåer (företag, projekt och maskin) i SmartDok Dokumentcenter.  Se en kort video av funktionen.

Läs mer

Uppdateringar i SmartDok👍

Fakturaunderlag

- Vi har förbättrat hastigheten för att upprätta fakturaunderlag för de med väldigt många fakturalinjer.
- Kommer ihåg tidigare valt datum när du skapar flera fakturaunderlag i rad.
 
Förbättringar i Visma.Net-integrationen

- Valfritt om transaktioner ska markeras som fakturerbara eller inte.
 
Filexport
Fler typer av format att skapa exportfiler på; UTF-8, ISO-8859-1, US-ASCII.

Kundsidan är uppdaterad
– Vi har nu byggt in kundsidan i ett nytt ramverk och du kommer att känna igen designen från den nya projekt- och underprojektöversikten som lanserades i höstas. Numera hittar du "Kunder" via menypunkten "Projekt/kunder".

 Verktyg
- Under verktygshistorikrapporten kan du nu ange vilken medarbetare som har flyttat verktyget.

Leverantörsfaktura
– Vi är väl igång med projektet gällande leverantörsfakturor. Om du vill lämna input eller delta i användartestning -hör av dig till supporten!

Bättre visning i Resursplaneraren 😉

  • I februari uppdaterades Resursplanerarens version 2 med flera visuella förbättringar.
  • Maskiner har haft en annan visning på cellerna än andra resurser. Nu visas maskinerna på samma sätt som de anställda, t.ex. 8 timmar på en person och en maskin visas likadant.
  • Vi hade ett antal olyckliga färgkombinationer på typsnitt och cellfärg. Nu har vi fixat detta så du får vit text på mörka cellfärger och svart text på ljusa cellfärger.
  • Du kan nu gå in i resursplanerarens inställningar för att ange vad som ska indikera en hel arbetsdag och fylla cellen. Tidigare var det tidsregistreringsförslaget som avgjorde vilka celler som skulle fyllas i eller inte.

Öka kvalitet och säkerhet med SmartDoks checklistor

Sätt upp formulär och checklistor som är anpassade efter dina behov, på ett användarvänligt och enkelt sätt med stor flexibilitet i formulärutformningen.

Läs mer

Vi behöver din input  😊

SmartDok vill förbättra tidsregistrering och behöver input från användarna.
Vi har skapat en enkät med 8 frågor som tar cirka 4 minuter att fylla i. Är det något du kan hjälpa oss med?

Frågorna är på norska men du kan självfallet svara på svenska. Du får vara anonym.

Delta i enkäten här

Använder du infotavla? 😀

Att få ut information till alla medarbetare kan vara en stor utmaning. Många av våra kunder använder infotavlan i SmartDok som ingår i grundpaketet för just detta ändamål. Det är lätt att använda, du betalar inget extra för verktyget och inte heller något för dess användning.

Läs mer

SmartDok deltar på Byggmässan i Göteborg 2023 😀

Vi ses 26-27 april på Prioritet Serneke Arena Göteborg
Byggmässan är Västsveriges affärsarena för bygg- och anläggningsbranschen med över 100 utställare.

Läs mer

En bild säger mer än 1000 ord! 📖

Undvik reklamationer med fotofunktionen i SmartDok. Att dokumentera utfört arbete är naturligt, men kanske inte alla tänker på alla fördelar som finns med att göra detta genom SmartDok-appen.

Läs mer

Nytt sätt att skicka in förbättringsförslag och önskemål till SmartDok 👍

Vi är lyckligt lottade som har engagerade kunder och som vill bidra med sina användarupplevelser i SmartDok. Vi tar kontinuerligt emot stora mängder förbättringsförslag och för att samla och ha en överblick över de förslag som kommer in använder vi ett system som heter Productboard. Med hjälp av detta verktyg får du en uppdaterad översikt över ärenden som bedöms, är under utveckling och som lanserats. Sidan är på norska, men det går naturligtvis bra att skriva på svenska eller engelska.

Har du ett önskemål eller förbättringsförslag så kan du använda detta kontaktformulär. Eller skicka e-post direkt till inspill@smartdok.com.

Fler uppdateringar i SmartDok 😊

Nya utökade funktioner i tidsregler, möjlighet att skapa regler mot vanliga löneslag och inte bara tillägg. Det är även möjligt att skapa regler mot Timkonto, istället för att föra över tiden på övertid kan den nu föras över direkt till ert Timkonto för senare bruk.