Oppsigelse av SmartDok byggekortleser

Vi må ha en skriftlig oppsigelse fra dere og boksen(e) må returneres til SmartDok snarlig.

Send inn din oppsigelse her.

Generell informasjon om oppsigelse av SmartDok byggekortleser

Avtalen gjelder for 12 måneder fra første bekreftelse fra kunde og fornyelse av avtalen skjer automatisk, dersom ikke oppsigelse finner sted.

Avtalen innebærer at kunden har akseptert et tilbud med 12 måneders bindingstid.
Bindingstiden gjelder fra levering av tjenesten. Avbryter kunden avtaleforholdet i bindingstiden påløper et avbruddsgebyr tilsvarende resterende bindingstid.

Ved utløpet av bindingstiden gjelder gjensidig oppsigelig med 1 måneds forutgående varsel etter utløpet av den måned oppsigelsen er mottatt i.

Oppsigelsen regnes som gyldig når utstyret er returnert til SmartDok. Dette innebærer at abonnementet løper frem til byggekortleseren er returnert.

Utlånt/utleid utstyr returneres til SmartDok i god stand. Dersom slikt utstyr ikke leveres tilbake til SmartDok innen 20 dager etter varsel om oppsigelse, kan SmartDok kreve at utstyret returneres eller belaste kunden med kr 6.000,- eks mva. pr byggekortleser.

Her kan du finne avtalevilkår for SmartDok byggekortleser.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.