1. Support
  2. Nyheter i SmartDok

September 2023

Hva er nytt i SmartDok?

Vår faghjelp forenkler din hverdag 😀

Våre SmartDok-rådgivere kan hjelpe dere med å få mest mulig ut av produktet. Vi hjelper med å se muligheter med systemet og effektiv bruk av SmartDok, samt HMS-veiledning. Vårt mål er å forenkle din arbeidshverdag.

Finn ut mer om våre kurs

Definer filnavn på innsendte RUH og kvalitetsavvik👍

Vi har nå lagd en filnavngenerator som du som administrator finner på oppsettsidene for RUH og kvalitetsavvik. Her kan du velge å definere en filnavnmal basert på seks forskjellige elementer som kan settes sammen i valgfri rekkefølge. Det lagrede oppsettet vil gjelde for alle bedriftens fremtidige nedlastede PDFer av denne typen.

Nye endepunkter i API 😀

“UpdatedSince” er implementert i spørring på vareforbruk og timeregistreringer. Nå vil metoden for å hente ut vareforbruk og timer være raskere og bidra til mindre datamengde ved hver spørring. For de som har store spørringer i dag anbefaler vi å endre på spørringen til nyeste metode. 

Hvordan bli Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert?

Kunder av SmartDok som allerede har sertifisert seg har hatt stor nytte av SmartDok underveis i prosessen. Systemet dekker mange områder i arbeidet, og er blitt svært godt tatt i mot av sertifiseringsselskapene.

HubSpot Video

Trykk her for å finne ut mer

Endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra 1.1.2024 📃

Antall ansatte som fører til krav om verneombud og Arbeidsmiljøutvalg senkes. Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 ansatte, eller i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.

Les mer her

ANDRE OPPDATERINGER▼

MANNSKAPSLISTE:
- Ytelsesforbedring i mannskapslisterapport

INFOTAVLE:
- Nytt design
- Bedre og enklere muligheter til å tilpasse innlegget
- Mer oversiktlig
- Oppdater et eksisterende innlegg, med mulighet til å sende push på nytt

Skjermbilde 2023-09-27 155347

GENERELT:
- Ny midtstilt modus for sidepanelet. Flere har etterlyst muligheten til mer oversikt over informasjonen en fyller inn i sidepanelet. Dette er nå fikset, og en kan med å trykke << flytte sidepanelet til midten av skjermen og få mer plass til å skrive.

Her er et videoeksempel fra en SJA:

HubSpot Video

Nye offentlige anskaffelsesregler fra 1. januar 📃

Fra 1. januar 2024 trer det nye anskaffelsesverket i kraft i Norge. Dette er en revisjon av det eksisterende anskaffelsesregelverket, og innebærer en rekke endringer og forbedringer.

Les mer her