1. Support
  2. Nyheter i SmartDok

September 2022

– SmartMEF er lansert! – Mange nye rapportmuligheter – Nye oppdateringer innen HMS

Vi har lansert SmartMEF 😀

28. september lanserte MEFs fagsjef for klima og miljø, Egil Kvingedal og gründer av SmartDok, Bjørn Tore Hagberg det nye HMS/KS-systemet for MEF-medlemmene, SmartMEF. Den nye løsningen som nå er ute i første versjon ligger innbakt i SmartDok og befinner seg dermed i kjente omgivelser for mange i bransjen. Les mer om lanseringen og selve produktet!

Les mer

Nye rapportmuligheter og timeregler

Ny Timerapport
- Flere kolonner, nye filter med flere valgmuligheter og raskere i bruk.
Samme Timerapport tilgjengelig også for de med rollen Prosjektadmin

Maskintimerapport
- Tilgjengelig også for de med rollen Prosjektadmin

Ny fileksport til Visma lønn, timer vises i %
Ny fileksport til Visma.net Payroll, timer vises i %

Visma.net integrasjon
- Mulighet for daglige transaksjoner (erstatter ukentlig)

Forbedret fileksport på alle sider med det nye designet. Progressbar, nedlasting i bakgrunnen som gjør at bruker kan jobbe videre med SmartDok mens fil genereres.

Timeregler
- Flere muligheter å lage regler på timeføring som kommer
- Regel som utelukker forslag om overtid før daglig/ukentlig arbeidstid er oppnådd. Overtid foreslås ikke uten at arbeider har minimum x antall timer.
- Mulighet å knytte regel til flere grupper
- Regel som foreslår timer på ekstraarbeid, timer settes inn på timekonto istedenfor utbetalt ( kommer i oktober)
- Regel med fast lønnsart pr prosjekt (kommer i oktober)

Mange oppdateringer i HMS Pro

Sletting av innsendte skjemaer
- Det er nå mulig for administrator å slette innsendte skjemaer. Logging av slettede skjemaer gjøres i SmartDok hendelseslogg.

Sletting av håndbøker
- Det er nå mulig for administrator å slette opprettede håndbøker som ikke lenger skal benyttes. Du finner denne slettemuligheten ved å klikke på de tre prikkene øverst til høyre på håndbokikonet. (OBS: Gjelder ikke SmartDok HMS-håndbok).

Forbedringer på lesing og redigering av håndbøker
- Overskriften i dokumenter holder seg alltid synlig øverst når man blar nedover i teksten
- Ved redigering ligger menylinjen alltid synlig øverst i bildet.
- Mulighet for å opprette lagrede oppsett i lese/redigeringsmodus
- Ny fullskjermsvisning av innhold
- Innholdsfortegnelsen viser alltid hvilket dokument du ser på.
- Andre mindre feilrettinger

Mulighet til å kopiere kvalitetsplan fra eksisterende prosjekt til et nytt prosjekt
- Når du oppretter et nytt prosjekt via den nye prosjektoversikten så vil du få mulighet til å velge et malprosjekt du kan kopiere kvalitetsplanen fra. Dette vil sørge for at alle skjemamaler som er tilknyttet det eksisterende prosjektet også blir knyttet mot det nye. I tillegg vil alle håndbøker som er opprettet også bli kopiert over til det nye prosjektet.

Se her for mer info