1. Support
  2. Nyheter i SmartDok

Oktober 2022

- Redesign av prosjektoversikt - Test ny funksjonalitet - Oppdateringer i SmartDok

Bli kjent med den nye prosjektoversikten


Vi har gjort omfattende kosmetiske endringer i prosjektoversikten, noe som forhåpentligvis vil gjøre det enda enklere for deg å finne fram i prosjektlista.

Les mer

Har du lyst til å prøve ut ny funksjonalitet?

Vi ønsker kontakt med kunder som bruker mannskapsliste-modulen og som kunne tenkt seg å teste ny funksjonalitet, som innebærer å få registrert nye HMS-kort digitalt fremfor å bruke boksene til å innhente informasjon i de nye kortene (Heldigital løsning på mannskapsliste). Har du lyst til å prøve dette ut? Ta kontakt med oss gjennom supportportalen, eller send mail til support@smartdok.no 👍Merk forespørselen med: Jeg ønsker å teste ny HMS-kort funksjonalitet.

Oppdateringer i SmartDok

Kopier mappestruktur fra et prosjekt til et annet i dokumentsenteret
Nå blir det mulig å kopiere eksisterende mappeoppsett inn i nye prosjekters dokumentsenter. Dersom du har et standard oppsett for mapper og undermapper (inntil fire nivå) i et eksisterende prosjekt kan du på en enkel måte kopiere dette inn i nytt prosjekt med noen få klikk 👍

Mulighet for å ta bort dokumentnummer foran navnet på egendefinerte skjemamaler
Dersom du ikke ønsker å ha dokumentnummeret synlig foran skjemanavnet på egendefinerte skjemamaler kan du fjerne dette via en innstilling på Firmainnstillinger --> Firmadetaljer --> Modulinnstillinger --> Vis dokumentnummer foran skjemanavn i oversikten (Ja/Nei). Denne innstillingen vil også gjelde for visning i appen.

Visma.net oppdatering
Nå har du mulighet til å knytte maskintimer/varer i SmartDok til varer i visma.net for mer detaljert regnskap 👍

En sniktitt på den nye UE-appen

Screenshot_20221024-123624-1

Vårt app-team i SmartDok har sendt oss en sniktitt på den nye UE-appen* som er under utvikling.

Appen vil erstatte dagens UE-app, og skal i følge utviklingsteamet bli enda mer brukervennlig og funksjonsrik.

Vi gleder oss til å se det endelige resultatet.

Mer informasjon om den nye UE-appen vil komme i ukene før lansering.

*UE= Underentreprenør