1. Support
  2. Nyheter i SmartDok

Mai 2022

– Ny og bedre timerapport – Hva er nytt i HMS-håndboka?

Hva er nytt i HMS-håndboka?

Vi har gjort oppdateringer i HMS-håndboken. Nå kommer den blant annet med eksempelmal på HMS-årshjul.

Les mer

Ny og bedre timerapport

Enda en forbedring for våre kunder – nå blir det enklere å få oversikt gjennom den nye Timerapporten

Les mer

Endringer kommer på siden Attester pr ansatt

Vi forbedrer løsningen med hensyn til GDPR. Dette innebærer endringer på siden “Attester pr ansatt”. Denne siden brukes i dag av Bas og Prosjektadm for å attester timer til ansatte.

I dag kan alle ansatte legges til på denne siden, men dette er i strid med GDPR. Endringene som kommer gjør det mulig for Bas og Prosjektadm og bare legge til ansatte som er registrert på deres prosjekter. I kommende endring vil det være tilgangskontroll over prosjekter som styrer hvilke ansatte Bas og Prosjektadm kan legge til på sin liste.

Bedre oversikt ved synk av grunndata i Integrasjoner

Noen kunder opplever feil ved synk av grunndata fra Mastersystem til SmartDok. Det har til nå ikke vært mulig å ha oversikt over hva som synkes før selve synkroniseringen er gjort. Dette har vi nå endret på slik at en har full kontroll på hva som synkes før en trykker på knappen. 

Skjemamal-biblioteket I HMS/KS Pro er oppdatert

Følgende er oppdatert i skjemamal-biblioteket:

  • Oppdatert sjekkliste for Varme arbeider
  • Ny sjekkliste for HMS ved graving
  • Ny mal for graveplan