Egen fraværslønnsart ifb med Covid-19

En kort beskrivelse av hvordan man kan opprette en egen fraværslønnsart i forbindelse med fravær p.g.a. Covid-19.

Det er mulig å opprette en egen fraværslønnsart i forbindelse med Korona/Covid-19.

Det kan gjøres på følgende måte:
Gå til Firmainnstillinger --> Lønnsarter --> +Ny lønnsart

Velg type Fravær
Legg inn lønnskoden og navn på fravær, f.eks "Omsorgspenger pga. Korona". 

Her finner du hjelpevideo som viser hvordan man oppretter fraværslønnsart.

 

For ytterlige spørsmål kan du sende inn sak til vår supportavdeling eller ringe 90 40 33 33.